درباره ماآزمايشگاه ویستا به مدیریت دکتر عیسی زاده در سال 1390 تاسیس گردید و در فضايي به وسعت 1500 متر مربع آماده ارائه خدمات تشخيصي پزشكي و پاتولوژي به مراجعين حضوري ، شركتها و ارگانها مي باشد. هدف اصلی ما ، ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده، توسط تیم متخصصین رشته های مختلف این علوم می باشد که منجر به تشخیصهای صحیح پزشکی و درمان اختصاصی بیماران می گردد.

در بخش های اين آزمايشگاه، برنامه های كنترل كيفي جامع و مداومي براساس الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت و استانداردهای بين المللي، تدوين گرديده است. طرح ريزي اين برنامه، با توجه به تعداد و تنوع آزمايش ها و روش های سنجش، صورت می‌پذیرد و بطور مداوم توسط مسئول مربوطه بخش، مسئول كنترل كيفي آزمایشگاه و شركت های پشتيبان، اجرا و نظارت مي گردد.