اطلاعات تماس

تماس با ما
آدرس:
تهران- خیابان آزادی- خیابان جیحون- نرسیده به دامپزشکی- پلاک 2014- واحد 3 طبقه سوم
تلفن:
تلفن: 66362818
نمابر:
ایمیل: info@vistalab.ir

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

ساعات نمونه گیری: 6 تا 9 صبح

ساعات تحویل گزارش: 12 تا 15

برای نمونه های هورمونی محدودیتی در نمونه گیری وجود ندارد. پاسخ ها حداکثر سه روز از تاریخ نمونه گیری ارسال می شود.